aktualizované: 08.01.2019 12:12:44

Predaj rybárskych potrieb

Pravidlá obchodu

BannerFans.com BannerFans.com

1. Základné informácie.
 
Objednáva sa štandardným spôsobom.
Vďaka tomu, že prevádzkujeme kamenný obchod od r. 1993 máme dlhodobé skúsenosti a zákazník má možnosť v prípade akýchkoľvek problémov možnosť sa na nás obrátiť. Ďalšou výhodou je, že tovar si môžete prísť pozrieť a prevziať priamo v našej predajni.
 
2. Platobné podmienky.
 
Obchod sa riadi právnymi predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. Ceny produktov uvedené na našich stránkach nezahŕňajú cenu za dobierku, poistenie a doručenie tovaru k zákazníkovi. Tá bude pripočítaná k celkovej cene objednaného tovaru podľa platných aktuálnych cien Slovenskej pošty, prípadne kuriérskej služby. Aktuálne ceny Slovenskej pošty nájdete na www.posta.sk.
Ceny pri doručení kuriérom sa riadia podľa platného cenníka kuriérskej služby. Minimálna objednávka je 5 eur.
Štandardne zasielame tovar poštou. Balné neplatíte nikdy.

 

3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy.

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu rami.wbl.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

Zaškrtnutím  súhlasu s obchodnými podmienkami kupujúci prehlasuje, že v prípade objednávky zábavnej pyrotechniky  kategórie 1. je osobou staršou ako 15 rokov,
kategórie 2.(Tr.II.) staršou ako 18 rokov a v prípade objednávky výrobkov kategórie 3. staršou ako 21 rokov.
 
4. Zasielanie tovaru.
 
Po doručení objednávky sa s Vami skontaktujeme do 48 hodín /okrem víkendov/
a tovar pokiaľ je na sklade zasielame do 2 dní, prípadne podľa dohody.
 
5. Úhrada za tovar.
 
Tovar môže byť zaslaný na dobierku – platba prebehne po prevzatí tovaru na pošte, alebo kuriérovi. Tovar je možné zaplatiť aj vkladom na účet, alebo pri osobnom prevzatí v kamennom obchode firmy RAMI.
 
6. Zrušenie objednávky
 
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Po 1 hodine prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zavolajte telefonicky alebo zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
 

7. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vráťiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu nášho sídla  v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 
8. Reklamačný poriadok
 
V prípade reklamácie je potrebné vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR a zaslať spolu s tovarom späť, na našu adresu prevádzky: Rybárske potreby Rami, Moravská 1632, 020 01 Púchov. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky prepravnému kuriérovi, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu prevádzky našej soločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, doklad o kúpe, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.  Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
9. Ochrana súkromia
 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   
 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas daný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   
 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je spracovanie daňových dokladov, obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. 
 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

  

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 
 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. 
 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email rpp@rpp.sk alebo poštoiu na adrese sídla správcu. 
 • 3. Ak vznikne domnienka, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný úrad. 
 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 
Prevádzka firmy:                                            
Rybárske potreby, RAMI
Moravská 1632
020 01 Púchov
Tel., fax +421 42 4635660
 
Internetový obchod prevádzkuje:
Rastislav Šajdák, RAMI
Pribinova 1639/20
020 01 Púchov
IČO: 37483994
DIČ: 1045648879
Č. ú. : 0361735520/0900   
inforami@centrum.sk, tel. 0905 358 703

živnostenský register číslo 308-4785 okresný úrad Púchov

 

 

TOPlist